Riešite problematiku zamestnávateľa ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)?

Viac info

Kedy musí zamestnávateľ riešiť BOZP?

Školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.

Kto vykonáva kontrolu?

Inšpektorát práce.

Koľko subjektov sa týka BOZP?

Ako často je potrebné školenia opakovať ?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Kontaktný formulár