Zodpovedná osoba

Naše služby zodpovednej osoby šetria klientovi čas a energiu a on sa tak môže naplno venovať svojmu podnikaniu. Pripravte sa spolu s nami na zmeny, ktoré so sebou prináša nariadenie GDPR včas.

Zodpovedná osoba - správne riešenie GDPR

Dajte si u nás naceniť službu zodpovednej osoby. Vytvorili sme tím zodpovedných osôb s dlhodobými skúsenosťami a svojim klientom ponúkame komplexné služby ochrany osobných údajov a bezpečnostný projekt podľa nových EU nariadení GDPR.

Kto sme?

Peter Jurák, BA

Peter Jurák, BA

Zodpovedná osoba, Bezpečnostný technik, Lektor

Ing. Pavol Jurák

Ing. Pavol Jurák

Zodpovedná osoba, Požiarny technik, Bezpečnostný technik,

Často kladené otázky

Je zodpovedná osoba (DPO) povinná pre organizáciu?

Nie, zodpovedná osoba nie je povinná pre väčšinu organizácií, avšak ďalej si prečítajte v otázkach prečo je lepšie takú osobu mať stanovenú.

Dá sa poistiť proti zodpovednosti za škodu?

Áno, vo väčšine poisťovní ponúkajú tento servis aj napríklad pre zodpovedné osoby ako aj zamestnancov prevádzkovateľa.

Rieši zodpovedná osoba aj aktualizáciu stávajúcej bezpečnostnej dokumentácie?

Áno, jej úloha je taká aby bolo všetko v prevádzke pripravené s pohľadu ochrany osobných údajov. Ak sa nebude snažiť naplniť všetky nariadenia môže byť rovnako sankcionovaná ako prevádzkovateľ.

Zodpovedná osoba zodpovedá za škodu spôsobenú únikom údajov?

Jedine ak by za to priamo mohla je zodpovedná a dostane sankciu. V opačnom prípade bude sankcionovaný prevádzkovateľ.

Sú povinné školenia alebo poučenia oprávnených osôb vo firme?

Poučenia/školenia su povinné zo zákona do nového nariadenia a týkajú sa všetkých zamestnancov – oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.

Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?

Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.

Formulár pre cenovú ponuku zodpovednej osoby organizácie

Ak iné, tak uveďte do charakteristiky
Ak iné, tak uveďte do charakteristiky
Ak iné, tak uveďte do charakteristiky
Napríklad: množstevná zľava, partneri, neziskové organizácie