Blog

Ochrana osobných údajov GDPR – poradenstvo a správne informácie po ruke na jednom mieste

GDPR – treba sa ho obávať?

Ľudia sú rozdelení na dva tábory, čo sa týka ochrany údajov a GDPR. Jedni to zatracujú a druhí zase velebia. Kde je ale pravda? Asi niekde uprostred povedzme si. Každému by hádam vadilo, keby mu volali každý jeden deň ľudia od marketingu, ktorí získali databázu s...

Ako si chrániť oči pri práci s počítačom

Aj vy pracujete často za počítačom? Stáva sa vám, že niekedy pociťujete suchosť, trenie, pálenie, máte pocit cudzieho telieska v oku alebo máte niekedy aj červené oči? Tieto stavy vôbec nie sú normálne a všetko sú to príznaky syndrómu suchého oka. Suché oko vzniká z...

Ako dlho archivovať dokumenty?

Vecný obsah dokumentu Odporúčaná lehota uloženia /v rokoch/ VŠEOBECNÉ   DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3 Bežná korešpondencia 2 Školenia a inštruktáže 3 Zmluvy 5 (po strate platnosti) AGENDA   RIADENIA Dokumenty...

Kedy je potrebné mať vypracovaný bezpečnostný projekt?

Charakter spracúvaných osobných údajov Prostriedok spracúvania Je potrebný bezpečnostný projekt? Je potrebná základná dokumentácia? meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu počítač bez pripojenia na internet nie Zákl. dokumentácia je potrebná meno,...

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014 Kto je zodpovedný za...

Ochrana osobných údajov

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...

Ochrana osobných údajov, dokumentácia – Je to vôbec potrebné

Všetci si teraz kladieme tú istú otázku, či je potrebné mať vypracované všetky tieto dokumenty za účelom ochrany osobných údajov. Aj vám sa určite už stalo, že vám ktosi zavolal na telefón a začal vám ponúkať bambusové ponožky, či rôzne iné produkty, služby a nevedeli...

Bezpečnostný projekt a jeho aktualizácia

Každý prevádzkovateľ informačného systému pripojeného k sieti je povinný chrániť zverené osobné údaje pred ich zneužitím, stratou, zmenou, zverejnením, či akýmkoľvek iným neoprávneným zásahom. Takisto by každý z týchto prevádzkovateľov mal vedieť o nutnosti...

Ako vyhotoviť bezpečnostný projekt?

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt informačného systému majú na Slovensku všetky organizácie pracujúce s osobnými údajmi. A to v prípade, že sú tieto údaje obsiahnuté v informačnom systéme firmy pripojenom na internet. Čo však v prípade, že firma nie je...

Bezpečnostný projekt, jeho úlohy a funkcie

Každá fyzická osoba nesie zodpovednosť za ochranu vlastných osobných údajov. Mnohé inštitúcie však spracúvajú, či uchovávajú osobné informácie ďalších osôb a je ich povinnosťou predchádzať ich zneužitiu. Na tento účel musia mať vypracovaný bezpečnostný projekt. Aké sú...

Ochrana osobných údajov. Prečo je nevyhnutná?

Nie raz sme sa v médiách stretli so správou o zneužití osobných údajov. Je však pravda, že často krát je za zverejnenie osobných údajov zodpovedná práve dotknutá osoba, teda ten, koho sa údaje týkajú. Čo všetko sa môže stať v prípade zneužitia osobných údajov?...

Osobné údaje a ich ochrana

Všetky spoločnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú s databázami osobných údajov alebo ich ďalej spracúvajú, sú povinné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov dbať, aby tieto údaje neboli akýmkoľvek spôsobom zneužité. Čo sú vlastne osobné údaje a ako ich...

Bezpečnostný projekt treba archivovať aj 5 rokov po GDPR

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je opatrenie, ktoré je povinné na základe zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Opatrenia na ochranu osobných údajov, prostredníctvom bezpečnostného projektu, je povinný mať...