Blog

Ochrana osobných údajov GDPR – poradenstvo a správne informácie po ruke na jednom mieste

Výsledky kontrol EU

Výsledky kontrol EU

Aké sú výsledky kontrol EÚ po GDPR? Úrad na ochranu osobných údajov vykonal vyše 60 kontrol. Niektoré z nich boli vedené na základe sťažností, ktorých od implementácie GDPR, dostal ÚOOÚ vyše 500.   Najvyššia udelená pokuta vo výške 30 000€ Zatiaľ...

Sociálne siete a GDPR

Sociálne siete a GDPR

Ako ovplyvní GDPR sociálne siete, súťaže a tomu podobne aktivity? Jednou z výhod interaktívnej on-line technológie je schopnosť poznať vášho zákazníka. Zvýšením angažovanosti prostredníctvom darčekov, súťaží a kvízov, môžete vytvoriť pozitívny vzťah medzi...

Dopad GDPR na firmy

Dopad GDPR na firmy

Dopad GDPR na firmy a jeho smerovanie Údaje sú v tomto svete hodnotnou menou. A zatiaľ čo GDPR vytvára výzvy pre nás ako podniky, vytvára to aj príležitosti. Spoločnosti, ktoré preukazujú, že oceňujú súkromie jednotlivca (okrem samotného dodržiavania...

GDPR a Brexit

GDPR a Brexit

GDPR a BREXIT. Čo to znamená pre krajinu, ak sa nenachádza v európskom priestore? Pravidlá uložené v GDPR sa vzťahujú na všetkých občanov členského štátu EÚ, no Spojené kráľovstvo nemusí byť v EÚ. Okrem toho, čoskoro prichádzajú prvé narodeniny GDPR. Je...

GDPR sa týka aj kamier

GDPR sa týka aj kamier

GDPR sa týka aj kamerových systémov. Aké povinnosti plynú z tohto faktu? Prevádzkovateľ kamerového systému by mal disponovať výslovným súhlasom od každého človeka, ktorý bude monitorovaním zachytený. Ďalší odborníci sa domnievajú, že podobný prístup nebude...

Základná dokumentácia BOZP

Základná dokumentácia BOZP

Posúdenie rizík pre všetky činnosti ktoré robia zamestnanci. Zoznam činností a pracovísk ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám a ženám ktoré dojčia svoje dieťa do deviateho mesiaca. Zoznam činností a pracovísk ktoré sa spájajú so špecifickými typmi...

Pracovný úraz a BOZP

Pracovný úraz a BOZP

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik a....

Obchodné podmienky pre eshopy

Obchodné podmienky pre eshopy

V prípade, že prevádzkovateľ e-shopu ponúka tovar alebo službu potenciálnemu klientovi, zaväzuje sa dodržiavať podmienok, ktoré sú ukotvené v zákone. K týmto podmienkam patria: ✔ Identifikačné, kontaktné údaje majiteľa e-shopu – obchodné meno,...

GDPR zodpovedná osoba DPO

GDPR zodpovedná osoba DPO

Zodpovedná osoba, úradník pre ochranu údajov Jednou z hlavných noviniek, ktoré prináša GDPR, je povinnosť určených subjektov určiť zodpovednú osobu alebo úradníka pre ochranu údajov (úradník pre ochranu údajov), ktorý bude dohliadať na procesy...

GDPR pre nový rok

GDPR pre nový rok

Bezpochyby rok 2018 si budeme pamätať ako rok GDPR - aspoň medzi kyberneticko-bezpečnostnou komunitou. Čo nás čaká v roku 2019? Porušenia - riešenie porušení bude aj naďalej prvým problémom, ktorým budú organizácie čeliť z hľadiska...

Nie ste si istý, ktoré povinnosti sa Vás týkaju?

Spracúvate osobné údaje svojích zamestnancov, klientov, návštevníkov (webovej lokality, fyzickeho miesta - kamery: fotka/video)?

Máte eshop alebo predávate tovar/služby na diaľku?

Máte prepojené niektoré spoločnosti alebo robíte transakcie v skupine?

Je vaša prevádzka rozlohou nad 100m²?

Pracujete s financiami (Príklady: účtovník, daňový poradca, realitný maklér, notár, audítor, advokát, bankár, finančný poradca a pod.)?