GDPR – treba sa ho obávať?

GDPR – treba sa ho obávať?

Ľudia sú rozdelení na dva tábory, čo sa týka ochrany údajov a GDPR. Jedni to zatracujú a druhí zase velebia. Kde je ale pravda? Asi niekde uprostred povedzme si. Každému by hádam vadilo, keby mu volali každý jeden deň ľudia od marketingu, ktorí získali databázu s...
Ako si chrániť oči pri práci s počítačom

Ako si chrániť oči pri práci s počítačom

Aj vy pracujete často za počítačom? Stáva sa vám, že niekedy pociťujete suchosť, trenie, pálenie, máte pocit cudzieho telieska v oku alebo máte niekedy aj červené oči? Tieto stavy vôbec nie sú normálne a všetko sú to príznaky syndrómu suchého oka. Suché oko vzniká z...
Ako dlho archivovať dokumenty?

Ako dlho archivovať dokumenty?

Vecný obsah dokumentu Odporúčaná lehota uloženia /v rokoch/ VŠEOBECNÉ   DRUHY REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest 3 Bežná korešpondencia 2 Školenia a inštruktáže 3 Zmluvy 5 (po strate platnosti) AGENDA   RIADENIA Dokumenty...
Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014 Kto je zodpovedný za...
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...