SlužbaCena s DPH
GDPR OCHRANA ÚDAJOV
Školenie GDPRod 19 €/osoba
Aktualizácia dokumentácie GDPR89 €
Dokumentácia GDPR139 €
Zodpovedná osoba GDPRod 269 €/rok
BOZP TECHNIK
Školenie BOZPod 19 €/osoba
Ročný paušál technika BOZPod 99 €
LEGISLATÍVNE DOKUMENTY
AML smernica59 €
Konečný užívateľ výhod69 €