Potrebujete vypracovať všeobecné obchodné podmienky pre váš obchod?

Viac info

Čo od Vás vyžaduje zákon?

Pre každého kto prevádzkuje E-shop je potrebné aby mal správne vypracované Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok. Na základe tejto dokumentácie, ktorú je potrebné mať zverejnenú na svojej stránke prebieha celý proces nákupu tovaru a služieb a následne ich možná reklamácia, preto je povinné mať dané dokumenty v súlade so zákonom. Úlohou VOP a RP je ochraňovať práva spotrebiteľa a predajcu.

Kto vykonáva kontrolu?

Slovenská obchodná inšpekcia.

Koľko eshopov sa to týka?

Aké sú sankcie za porušenie podmienok?

Ak pri kontrole vášho e-shopu zistí SOI, že vám v obchodných podmienkach chýbajú predpísané informácie alebo zákazníka vyžadujete neprípustné dodržiavanie podmienok (napríklad kratšiu záručnú dobu než stanovuje zákon), potom vám za to udelí pokutu. Prvé pokuty môžete očakávať v stovkách EUR, pri opakovanom porušení sa pokuty môžu zvýšiť (až do 66 400 EUR). A samozrejme sa váš e-shop dostane do správy SOI, ktoré inšpekcia zverejňuje na svojom webe.