Keďže sme už v roku 2019, dovoľte mi sa pozrieť späť na posledných 12 mesiacov a ochranu osobných údajov. Pre mňa bol rok 2018 rokom, keď súkromie a bezpečnosť údajov prechádzali hlavným prúdom – rok, keď ľudia prebudili potenciál svojich osobných údajov, rok GDPR. 

Doručené mi boli tisícky e-mailov od firiem, ktoré chcú dodržiavať nové zákony na ochranu údajov, a náhle sa GDPR stalo témou číslo jeden aj u nás na Slovensku. 

Nový rok tiež priniesol vyšetrovanie fungovania politických kampaní založených na osobných údajoch a odhalení ako v prípade Cambridge Analytica – Facebook. Tieto a iné zistenia postavili ochranu údajov GDPR na vrchol celej agendy. 

Dáta zaznamenali aj priamy zásah verejnosťou. Stále dnes počujem totiž o „digitálnej detoxikácii“. Ľudia, ktorí sú teraz lepšie informovaní aj vďaka GDPR, si vyčistili aplikácie a zatvorili účty v snahe získať kontrolu nad svojimi digitálnymi svetmi a rozlúčili sa s tými, ktorí sa s ich údajmi nezaoberajú so zákonným rešpektom.

Ochrana údajov a GDPR zostáva teda prioritou aj na medzinárodnej úrovni. Späť ale na domácu frontu – všetkým želám šťastný nový rok a čo najmenej problémov ak vôbec so zneužitím osobných údajov v akejkoľvek forme.