Nie raz sme sa v médiách stretli so správou o zneužití osobných údajov. Je však pravda, že často krát je za zverejnenie osobných údajov zodpovedná práve dotknutá osoba, teda ten, koho sa údaje týkajú. Čo všetko sa môže stať v prípade zneužitia osobných údajov?

„Dobrovoľné“ zverejňovanie údajov

Žijeme v dobe moderných informačných technológií. Internetu dominujú sociálne siete, ktoré pravidelne využíva takmer každý, kto má prístup na internet. A práve sociálne siete sú často kameňom úrazu. Ako vyplýva i zo zákona o ochrane osobných údajov, osobnými údajmi nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, či adresa fyzickej osoby. K osobným údajom patria i ďalšie charakteristiky – či už rasová príslušnosť, náboženské a politické presvedčenie alebo dokonca i povahové črty a fyzický vzhľad osoby. Jednoducho všetky údaje, vďaka ktorým je možné danú osobu identifikovať. Mnohí ľudia si pri používaní sociálnych sietí neuvedomujú, že tieto údaje dobrovoľne poskytujú úplne neznámym osobám.

Už pri registrácii na sociálnu sieť zadáva užívateľ svoje meno, vek, zamestnanie, či dokonca fotografiu. I napriek tomu, že každý má možnosť zdieľať tieto údaje výlučne so svojimi priateľmi, mnohí to tak nerobia a údaje poskytujú dobrovoľne komukoľvek. Pripomeňme si len nedávnu „kauzu“ tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorá na sociálnej sieti zverejnila fotografie dokladov svojho priateľa. Čo takéto konanie môže spôsobiť?

Dôsledky zneužitia osobných údajov

Možných scenárov je viacero. Známe sú mnohé prípady zo zahraničia, kedy po rozchode muži zverejnia na internete nahé fotografie svojich niekdajších priateliek. V niektorých prípadoch sa tak dievčiny stali terčom šikanovania, ktoré psychicky nezvládli. Je treba si teda zvážiť, komu takéto fotografie poskytujeme. V prípade zverejnenia rôznych fotografií na sociálnych sieťach môže dochádzať tiež k obťažovaniu dotknutej osoby. Ďalším možnými dôsledkami je krádež identity, ale i krádeže financií z bankových účtov, či nákupy cez internet na cudzie náklady.

Ľudia by si preto mali zvážiť, čo a s kým na sociálnych sieťach, respektíve na internete, zdieľajú. Je predsa omnoho rozumnejšie takýmto nepríjemným problémom predchádzať, ako ich zložito riešiť. Najmä ak ich dôsledky bývajú často doslova katastrofálne…