Ak prevádzkujete internetový obchod je dôležité, aby ste mali dobre prepracované zmluvné podmienky. Dohody o zmluvných podmienkach vám môžu pomôcť legálne sa chrániť, stanoviť pravidlá, ktoré vy a vaši zákazníci musia dodržiavať, obmedziť svoju zodpovednosť v prípade zlyhania vášho produktu a stanoviť, čo robiť v prípade vzniku právnych konfliktov.

Prečo sú zmluvné podmienky dôležité?

Tieto podmienky sa nemusia zdať pre váš obchod dôležitými, pretože väčšina bežných (offline) obchodov ich neodovzdáva zákazníkom, keď prechádzajú dverami.

Napriek tomu je táto dohoda pre váš obchod kľúčová z mnohých dôvodov:

 • Chránia vás pred zodpovednosťou a objasňujú proces nákupu
 • Môžu sa použiť na zrušenie účtov, ktoré nie sú v súlade s vašimi podmienkami
 • Ochraňujú duševné vlastníctvo vášho obchodu a stanovujú pravidlá, ako ho možno použiť
 • Stanovujú spôsob, akým budú riešené akékoľvek spory

Obsah obchodných podmienok

Niektoré veľmi dôležité sekcie, ktoré majú obchodné podmienky obsahovať sú:

 • Podmienky používania e-shopu
 • Podmienky založenia účtu
 • Vernostný program
 • Popis produktov
 • Podmienky duševného vlastníctva týkajúce sa značky vášho obchodu
 • Platobné podmienky a spôsoby
 • Doručovacie podmienky a spôsoby
 • Reklamácia tovaru, jej vrátenie a vrátenie peňazí