V prípade realitných agentov hrozí, že ich zločinci využijú na pranie peňazí. Patria medzi niekoľko profesií, ktorých členovia môžu byť ovplyvnení zmenami zákona o boji proti praniu špinavých peňazí.

Musím dodržiavať zákon o boji proti praniu špinavých peňazí?

Zákon budete musieť dodržať v prípade, že:

  • reprezentujete klienta, ktorý predáva alebo kupuje nehnuteľnosť
  • prijímate vklad v hotovosti vo výške 10 000€ alebo viac od niekoho, kto nehnuteľnosť kupuje

Kedy musím zákon začať dodržiavať?

Ak poskytujete ktorúkoľvek z vyššie uvedených služieb, zákon musíte dodržiavať od 1. januára 2019.

Koľko práce navyše to znamená?

Čím väčšia sú riziká, ktorým čelí váš podnik, tým viac budete musieť tieto riziká eliminovať. Malá firma s dlhodobou miestnou klientelou môže mať týchto rizík menej ako veľká firma s klientmi po celom svete.

Čo musím urobiť, aby som dodržal zákon o boji proti praniu špinavých peňazí?

Spočiatku budete musieť:

  • označiť zodpovednú osobu, ktorá bude mať dodržiavanie ALM zákonov na starosti
  • posúdiť a dokumentovať riziká spojené s praním špinavých peňazí, ktorým môže vaše podnikanie čeliť
  • zriadiť program na dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, v ktorom sa stanoví, ako tieto riziká odhalíte a zvládnete

Ďalej budete musieť:

  • overiť totožnosť klientov
  • overiť totožnosť kupujúcich, ktorí platia hotovostné vklady vo výške 10 000€ a viac
  • sledovať účty zákazníkov s cieľom identifikovať potenciálne varovné signály o praní špinavých peňazí
  • každú podozrivú transakciu alebo činnosť musíte oznámiť