Keď nariadenie o všeobecnej ochrane osobných údajocv (GDPR) vstúpilo do platnosti v máji 2018 pre subjekty pôsobiace v Európskej únii alebo zamerané na jej občanov, väčšina ľudí predpokladala, že veci sa okamžite zmenia. Ako pri väčšine nových pravidiel, účinky tohto nariadenia nie sú úplne zjavné.

Aké zmeny nás neminú v roku 2019?

Dodržiavanie GDPR sa stane viac jednotnou

Podniky zo všetkých odvetví sa snažili pripraviť na máj roku 2018. Výskum ukazuje, že väčšina organizácií má stále ťažkosti s dodržiavaním kritickej časti – konkrétne tej, kde si spotrebitelia môžu vyžiadať kópie, ktoré o nich dátové spoločnosti majú. Väčšina podnikov túto žiadosť nesplnila v požadovanom jednomesačnom časovom rámci. Taktiež viac ako tri štvrtiny subjektov v maloobchodnom priemysle nereagovalo na požiadavku úplne.

Rok 2019 sa stane rokom, kedy spôsoby, akými spoločnosti dodržiavajú pravidlá GDPR, sa stanú jednotnejšími v celom priemysle a pozitívne ovplyvnia perspektívy zákazníkov. Počet sťažností, týkajúcich sa nedodržania predpisov v súvislosti s GDPR, tiež značne vzrástol v mnohých krajinách. Niektoré dotknuté subjekty dostali iba upozornenie.

Spoločnosti musia byť pripravení na ďalšie zákony o ochrane osobných údajov

Niektorí ľudia hovorili o GDPR, akoby to bol osamelý vývoj v oblasti ochrany osobných údajov. Európska únia čoskoro aktualizuje svoje nariadenie ePriacy, ktoré sa čiastočne týka súhlasu s používaním súborov cookie. Najnovšia verzia však bude riešiť aj elektronickú komunikáciu. Súčasné pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na tradičných poskytovateľov telekomunikačných služieb, čo znamená, že na spoločnosti s aplikáciami ako WhatsApp a Messenger nie celkom. Navrhované zmeny pravidiel by však znamenali, že nariadenie sa bude vzťahovať na internetové hlasové aplikácie a aplikácie na zasielanie správ.

Riziko narušenia údajov môže stúpať

GDPR má v úmysle uchovať údaje o spotrebiteľoch, mohlo by to však zvýšiť riziko narušenia dát v rámci celej spoločnosti? Takmer štvrtina podnikov, ktoré sa k tejto téme vyjadrila, verí, že áno. Zdôrazňujú, že potreba dodržiavania predpisov vytvára vnútorné rozptýlenie a využíva zdroje, ktoré by inak mohli byť venované samotnej kybernetickej bezpečnosti. Respondenti prieskumu zistili, že riziko porušenia je už vyššie ako pred GDPR.