ePrivacy

Čo od Vás vyžaduje zákon?

ePrivacy Regulation čiže Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách bude doplnením Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zásadným spôsobom zmení prax v spracovávaní osobných údajov. Rovnako ako v prípade GDPR bude mať aj chystaná regulácia podobu európskeho nariadenia.

Koho sa ePrivacy týka?

Podstatou ePrivacy je, aby občania mali možnosť vedome odsúhlasiť, že o nich smú poskytovatelia elektronických komunikácií zhromažďovať dáta. Existujúca úprava smernice o elektronickom súkromí sa vzťahuje iba na tradičné telekomunikačných operátorov. Nové pravidlá budú záväzné aj pre poskytovateľov služieb ako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage alebo Vıber. Ochrana súkromia bude zaručená nielen u obsahu, ale aj u metadát, ako sú napríklad čas a miesto hovoru.

Pokiaľ užívateľ neudelí súhlas so spracovaním týchto údajov, budú musieť byť tieto dáta anonymizované alebo vymazané. Výnimkou budú logicky prípady, ak sú tieto dáta potrebné pre samotnú prevádzku služby či vyúčtovanie.