Pranie špinavých peňazí je proces, ktorý zločinci používajú na to, aby sa špinavé peniaze zdali čistými. Môžu si pre takýto cieľ založiť firmu, ako napríklad umývačku áut alebo striptízový klub. V čoraz globalizovanejšom svete niektorí zločinci využívajú aj medzinárodné bankové prevody, viaceré bankové účty a offshore účty, aby sa ich nezákonné príjmy zdali byť legálnými.

Čo je AML?

Je to proces boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý zahŕňa zákony a postupy, ktoré sú určené na to, aby zabránili zločincom získavať nelegálne peniaze na legitímne účty alebo podniky. Zákony proti praniu špinavých peňazí (AML) sú stanovené tak, aby zahŕňali určité druhy transakcií a trestné činy.

Z dôvodu zákonov, akým je napr. zákon o bankovom tajomstve, sú finančné inštitúcie povinné hlásiť podozrivé správanie. Musia odoslať správu, ak niekto vloží na svoj účet naraz 10 000 eur alebo viac. Okrem toho musia banky vykonať kontroly totožnosti, aby sa uistili, že vkladateľ je skutočná osoba. Musia vykonať náležité opatrenia, aby sa uistili, že neprijali nelegálne peniaze.

Všetky zákony proti praniu špinavých peňazí sú určené na prevenciu prania špinavých peňazí. Zameriavajú sa na kriminálne činnosti, ako sú daňové úniky, zneužívanie verejných prostriedkov, obchodovanie s nelegálnymi tovarmi a sprenevera. Banky a iné finančné inštitúcie sú právne zaviazané dodržiavať zákony proti praniu špinavých peňazí. Dokonca aj vtedy, keď má banka účinnú pracovnú skupinu AML, nie je vždy ľahké odhaliť nelegálne činnosti.