Ochrana osobných údajov

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...

Osobné údaje a ich ochrana

Všetky spoločnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú s databázami osobných údajov alebo ich ďalej spracúvajú, sú povinné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov dbať, aby tieto údaje neboli akýmkoľvek spôsobom zneužité. Čo sú vlastne osobné údaje a ako ich...