Výsledky kontrol EU

Aké sú výsledky kontrol EÚ po GDPR? Úrad na ochranu osobných údajov vykonal vyše 60 kontrol. Niektoré z nich boli vedené na základe sťažností, ktorých od implementácie GDPR, dostal ÚOOÚ vyše 500.   Najvyššia udelená pokuta vo výške 30 000€ Zatiaľ najvyššiu pokutu...

Sociálne siete a GDPR

Ako ovplyvní GDPR sociálne siete, súťaže a tomu podobne aktivity? Jednou z výhod interaktívnej on-line technológie je schopnosť poznať vášho zákazníka. Zvýšením angažovanosti prostredníctvom darčekov, súťaží a kvízov, môžete vytvoriť pozitívny vzťah medzi vašou...

Dopad GDPR na firmy

Dopad GDPR na firmy a jeho smerovanie Údaje sú v tomto svete hodnotnou menou. A zatiaľ čo GDPR vytvára výzvy pre nás ako podniky, vytvára to aj príležitosti. Spoločnosti, ktoré preukazujú, že oceňujú súkromie jednotlivca (okrem samotného dodržiavania právnych...

GDPR a Brexit

GDPR a BREXIT. Čo to znamená pre krajinu, ak sa nenachádza v európskom priestore? Pravidlá uložené v GDPR sa vzťahujú na všetkých občanov členského štátu EÚ, no Spojené kráľovstvo nemusí byť v EÚ. Okrem toho, čoskoro prichádzajú prvé narodeniny GDPR. Je dôležité...

GDPR sa týka aj kamier

GDPR sa týka aj kamerových systémov. Aké povinnosti plynú z tohto faktu? Prevádzkovateľ kamerového systému by mal disponovať výslovným súhlasom od každého človeka, ktorý bude monitorovaním zachytený. Ďalší odborníci sa domnievajú, že podobný prístup nebude nutný....

GDPR zodpovedná osoba DPO

Zodpovedná osoba, úradník pre ochranu údajov Jednou z hlavných noviniek, ktoré prináša GDPR, je povinnosť určených subjektov určiť zodpovednú osobu alebo úradníka pre ochranu údajov (úradník pre ochranu údajov), ktorý bude dohliadať na procesy súvisiace s ochranou...