BOZP a zamestnanci

BOZP a zamestnanci

Čo musí zamestnanec a zamestnávateľ ovládať pri správnom dodržiavaní BOZP? BOZP je kľúčovou povinnosťou,ktorú  zamestnávateľ voči zamestnancovi má. Čo teda patrí k všeobecným povinnostiam v oblasti BOZP?K základným povinnostiam patria: posúdenie zamestnanca, jeho...
Mladí pracovníci a BOZP

Mladí pracovníci a BOZP

Mladí pracovníci sú skvelí zamestnanci. Sú motivovaní a chcú pracovať. Nekladú však otázky, pretože majú toho veľa na mysli – školské projekty, sociálny život, peniaze. V dôsledku toho nie vždy pochopia, prečo je dôležitá bezpečnosť na pracovisku. Pamätajte si,...
Základná dokumentácia BOZP

Základná dokumentácia BOZP

Posúdenie rizík pre všetky činnosti ktoré robia zamestnanci. Zoznam činností a pracovísk ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám a ženám ktoré dojčia svoje dieťa do deviateho mesiaca. Zoznam činností a pracovísk ktoré sa spájajú so špecifickými typmi rizík...
Pracovný úraz a BOZP

Pracovný úraz a BOZP

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik a. registrovaného...
BOZP mladí zamestnanci a bezpečnosť na prevádzke

BOZP mladí zamestnanci a bezpečnosť na prevádzke

K mladým zamestnancom patria – študenti, ktorí pracujú v ich voľnom čase (pred alebo po školských hodinách a počas víkendov a sviatkov) Študenti, ktorí sa uchádzajú o pracovné stáže Mladé osoby, ktoré ukončili povinné vzdelávanie a začínajú pracovať Mladí ľudia,...
BOZP bezpečnosť v domácnosti

BOZP bezpečnosť v domácnosti

O domove sa často hovorí ako o oáze pokoja. Je to však naozaj tak? Občas je potrebné si dávať pozor, aj keď ste doma. O aké prípady ide? Upratovanie Počas toho, ako sa snažíte dostať váš dom do poriadku a dôkladne ho vyčistiť, nezabúdajte na bezpečnosť. Stoličky,...