Základná dokumentácia BOZP

Posúdenie rizík pre všetky činnosti ktoré robia zamestnanci. Zoznam činností a pracovísk ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám a ženám ktoré dojčia svoje dieťa do deviateho mesiaca. Zoznam činností a pracovísk ktoré sa spájajú so špecifickými typmi rizík...

Pracovný úraz a BOZP

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiadúcich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z., bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči 1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik a. registrovaného...

BOZP bezpečnosť v domácnosti

O domove sa často hovorí ako o oáze pokoja. Je to však naozaj tak? Občas je potrebné si dávať pozor, aj keď ste doma. O aké prípady ide? Upratovanie Počas toho, ako sa snažíte dostať váš dom do poriadku a dôkladne ho vyčistiť, nezabúdajte na bezpečnosť. Stoličky,...

BOZP bezpečnosť a práca v kancelárii

Čo vykonáva pracovník kancelárie? Pracovníci úradu môžu písať alebo podávať dokumenty, korešpondenciu, správy, výkazy a iné materiály. Ich pracovisko je okrem iného vybavenie počítačom / laptopom / klávesnicou a telefónom. Aké sú niektoré problémy týkajúce sa zdravia...