Smernica AML

Smernica AML

Kto je podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti povinnou osobou a aké sú jej povinnosti? AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je: banka finančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými...
Čo je AML?

Čo je AML?

Pranie špinavých peňazí je proces, ktorý zločinci používajú na to, aby sa špinavé peniaze zdali čistými. Môžu si pre takýto cieľ založiť firmu, ako napríklad umývačku áut alebo striptízový klub. V čoraz globalizovanejšom svete niektorí zločinci využívajú aj...