Mladí pracovníci a BOZP

Mladí pracovníci a BOZP

Mladí pracovníci sú skvelí zamestnanci. Sú motivovaní a chcú pracovať. Nekladú však otázky, pretože majú toho veľa na mysli – školské projekty, sociálny život, peniaze. V dôsledku toho nie vždy pochopia, prečo je dôležitá bezpečnosť na pracovisku. Pamätajte si,...
GDPR zmeny 2019

GDPR zmeny 2019

Keď nariadenie o všeobecnej ochrane osobných údajocv (GDPR) vstúpilo do platnosti v máji 2018 pre subjekty pôsobiace v Európskej únii alebo zamerané na jej občanov, väčšina ľudí predpokladala, že veci sa okamžite zmenia. Ako pri väčšine nových pravidiel, účinky tohto...
Čo je AML?

Čo je AML?

Pranie špinavých peňazí je proces, ktorý zločinci používajú na to, aby sa špinavé peniaze zdali čistými. Môžu si pre takýto cieľ založiť firmu, ako napríklad umývačku áut alebo striptízový klub. V čoraz globalizovanejšom svete niektorí zločinci využívajú aj...
Záznam o spracovateľských aktivitách

Záznam o spracovateľských aktivitách

Začnite s najširšími informáciami o konkrétnej spracovateľskej činnosti, potom postupne zúžte rozsah až kým zdokumentujete každú požiadavku podľa článku 30. Dokumentácia využívajúca tento typ prístupu vám pomôže vytvoriť úplný a komplexný záznam o vašich...
Obchodné podmienky a eshop

Obchodné podmienky a eshop

Ak prevádzkujete internetový obchod je dôležité, aby ste mali dobre prepracované zmluvné podmienky. Dohody o zmluvných podmienkach vám môžu pomôcť legálne sa chrániť, stanoviť pravidlá, ktoré vy a vaši zákazníci musia dodržiavať, obmedziť svoju zodpovednosť v prípade...
Koľko stojí zavedenie GDPR?

Koľko stojí zavedenie GDPR?

Zložitá otázka, na ktorú nie je jednoznačná ani jednoduchá a jednoznačná odpoveď. Najnižšia suma sa pohybuje okolo 50€ s DPH. Táto suma platí pri menších spolkoch alebo organizáciach, ktoré nedisponujú kamerovými ani elektronickými systémami. V rámci tejto sumy sa...