Vitajte na našom blogu

Tu nájdete novinky o bezpečnostno-technických službách a ochrane osobných údajov

Únia schválila vyššiu ochranu osobných údajov – CyberSec.sk

Vyše dvadsať rokov stará smernica upravujúca ochranu osobných dát sa dočkala zmeny. Pôvodné pravidlá boli upravené a doplnené aby adekvátnejšie odrážali potreby digitálnej doby. Rovnako sa sprísnili podmienky ich dodržiavania. Európsky parlament schválil nový balík...

Ochrana osobných údajov, dokumentácia – Je to vôbec potrebné

Všetci si teraz kladieme tú istú otázku, či je potrebné mať vypracované všetky tieto dokumenty za účelom ochrany osobných údajov. Aj vám sa určite už stalo, že vám ktosi zavolal na telefón a začal vám ponúkať bambusové ponožky, či rôzne iné produkty, služby a nevedeli...

Čo je to pracovná zdravotná služba?

Zdravotná služba je povinná od roku 2015. Pre koho? Pre zamestnancov prvej a aj druhej kategórie. Prečo došlo k tejto zmene? Európska komisia zastáva názor, že naša súčasná legislatíva nie je v súlade so smernicou Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu...

Bezpečnostný projekt a jeho aktualizácia

Každý prevádzkovateľ informačného systému pripojeného k sieti je povinný chrániť zverené osobné údaje pred ich zneužitím, stratou, zmenou, zverejnením, či akýmkoľvek iným neoprávneným zásahom. Takisto by každý z týchto prevádzkovateľov mal vedieť o nutnosti...

Ako vyhotoviť bezpečnostný projekt?

Povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt informačného systému majú na Slovensku všetky organizácie pracujúce s osobnými údajmi. A to v prípade, že sú tieto údaje obsiahnuté v informačnom systéme firmy pripojenom na internet. Čo však v prípade, že firma nie je...

Bezpečnostný projekt, jeho úlohy a funkcie

Každá fyzická osoba nesie zodpovednosť za ochranu vlastných osobných údajov. Mnohé inštitúcie však spracúvajú, či uchovávajú osobné informácie ďalších osôb a je ich povinnosťou predchádzať ich zneužitiu. Na tento účel musia mať vypracovaný bezpečnostný projekt. Aké sú...

Ochrana osobných údajov. Prečo je nevyhnutná?

Nie raz sme sa v médiách stretli so správou o zneužití osobných údajov. Je však pravda, že často krát je za zverejnenie osobných údajov zodpovedná práve dotknutá osoba, teda ten, koho sa údaje týkajú. Čo všetko sa môže stať v prípade zneužitia osobných údajov?...

Osobné údaje a ich ochrana

Všetky spoločnosti, ktoré akýmkoľvek spôsobom pracujú s databázami osobných údajov alebo ich ďalej spracúvajú, sú povinné v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov dbať, aby tieto údaje neboli akýmkoľvek spôsobom zneužité. Čo sú vlastne osobné údaje a ako ich...

Pracovná zdravotná služba a zmeny od roku 2015

Od roku 2015 má každý zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom pracovnú zdravotnú službu. Avšak veľa zamestnávateľov ani len netuší, čo táto povinnosť znamená. Čo je teda pracovná zdravotná služba a pre koho je určená? Čo je pracovná zdravotná služba Ide...

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je opatrenie, ktoré je povinné na základe zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Opatrenia na ochranu osobných údajov, prostredníctvom bezpečnostného projektu, je povinný mať...