Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt je vlastne dokument, ktorý obsahuje rôzne prepojené časti. Obsah je vymedzený zákonom § 20 Bezpečnostný projekt a Vyhláškou č. 164/2013 o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely Vyhlášky č. 117/2014 Kto je zodpovedný za...
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zákon O ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. kladie množstvo požiadaviek na podnikateľské subjekty. Jedna z hlavných povinnosti je vypracovanie bezpečnostného projektu. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje ako napr. mzdy,...
Ochrana osobných údajov, dokumentácia – Je to vôbec potrebné

Ochrana osobných údajov, dokumentácia – Je to vôbec potrebné

Všetci si teraz kladieme tú istú otázku, či je potrebné mať vypracované všetky tieto dokumenty za účelom ochrany osobných údajov. Aj vám sa určite už stalo, že vám ktosi zavolal na telefón a začal vám ponúkať bambusové ponožky, či rôzne iné produkty, služby a nevedeli...